Denmark

RADLD Denmark

Welcome to the RADLD Danish National Committee page. Here you will find:

  • Contact details for the RADLD Danish National Committee
  • Information & resources relevant to Danish families, clinicians and educators

Velkommen til den danske RADLD-gruppes side. Her kan du finde:

  • Kontaktinformation til medlemmerne af den danske RADLD-gruppe
  • Information og resurser, der er relevante for danske familier, praktikere, undervisere og andre interesserede

The RADLD Danish National Committee meets regularly in online meetings. To express your interest in joining the RADLD Danish National Committee contact:

Den danske RADLD-gruppe mødes regelmæssigt til online-møder. Hvis du er interesseret i at være med i gruppen, kan du kontakte:

Rikke Vang Christensen | rikkec@hum.ku.dk

Helle Holst Egelund | heheg@vejle.dk

Niels Thybæk-Hansen | niels.thybaek-hansen@svendborg.dk

Laila Kjærbæk | kjarbak@sdu.dk

Laura Rønne Basse | lmrb@kp.dk

Minna Nørgaard Bruun | minb@kp.dk

Anne-Mette Veber Nielsen | amvn@kp.dk

Iben Ironman Nielsen | iben@alf.dk

DANISH ORGANISATIONS – DANSKE ORGANISATIONER

Here is a list of organizations based in Denmark involved in supporting people with DLD and raising awareness of this hidden but common condition.

Her er en liste med organisationer i Danmark, der støtter mennesker med DLD og arbejder for at øge kendskabet til denne skjulte, men udbredte tilstand.

UPCOMING EVENTS – KOMMENDE BEGIVENHEDER

Find information about upcoming events on www.alf.dk and www.nvol.dk

Find information om kommende begivenheder på www.alf.dk og www.nvol.dk

DLD INFORMATION & RESOURCES – INFORMATION OG RESURSER OM DLD

 DLD IN THE MEDIA – DLD I MEDIERNE I DANMARK

Stay up to date

Get the latest updates from the RADLD team straight to your inbox.

Loading...